Llistat d'activitats públiques organitzades al 2016

Al llarg de 2016, Biocat va organitzar, col·laborar o participar en 87 activitats, de les quals 12 van ser sessions internacionals del programa B·Debate i 6 activitats de promoció del programa MOEBIO.

. Activitats que organitza, col·labora o en les quals participa Biocat.

. Activitat organitzada per B·Debate – International Center for Scientific Debate

. Activitat organitzada pel programa MOEBIO

Febrer

biocat

Març

biocat

Abril

Maig

Juny

biocat

Juliol

Setembre

biocat

Octubre

biocat
biocat

Novembre

biocat
biocat
biocat

Desembre