Una aposta decidida i encertada

Ara fa 10 anys, el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona van fer una aposta conjunta, ferma i decidida mirant cap al futur: la creació de Biocat, un agent estratègic per promoure la consolidació de l’ecosistema de les ciències de la vida i de la salut de Catalunya.

Atesa l’elevada qualitat de recerca dels nostres centres, instituts i universitats, juntament amb el talent investigador i l’esperit empresarial, fou clar que ens calia un catalitzador que ajudés a maximitzar els beneficis i l’impacte d’aquest col·lectiu a la societat. Es tractava, doncs, de facilitar la identificació i el coneixement dels agents actius a la BioRegió i d’afavorir la seva interrelació, tot propiciant l’establiment d’un entorn dinàmic i eficient, en el qual els diferents elements es complementessin per aconseguir un efecte multiplicador.

Durant tot aquest temps, Biocat ha posat en marxa una estratègia amb un seguit de programes i projectes per establir i alinear els reptes i oportunitats d’un sector emergent. Així, s’han posat a punt: eines per facilitar la competitivitat empresarial i la internacionalització, formació adequada per dotar els investigadors d’habilitats directives i de gestió empresarial, activitats de treball en xarxa, informes sectorials, un centre de debat científic, programes d’acceleració en salut, una borsa de treball sectorial, un directori detallat i altres activitats i serveis específics per desenvolupar aquest ecosistema.

Es tracta d’iniciatives tangibles que han anat acompanyades d’una gran tasca de promoció i comunicació , que han anat assolint l’objectiu de posicionar Catalunya internacionalment com a hub d’innovació en salut i que han posat en relleu el gran potencial català en un sector que és global.

Podem dir amb satisfacció que, des de la seva creació el 2006, Biocat ha aconseguit resultats que ens apropen cada cop més a la nostra fita, i que el capital humà i industrial que forma part de la BioRegió és any rere any més nombrós i millor. El creixement en nombre d’empreses, l’augment continuat d’inversió i la reputació assolida per la BioRegió així ho demostren. La transferència de tecnologia i valorització, juntament amb altres reptes pendents, us han d’animar a continuar endavant per aconseguir l’impacte social que Catalunya espera de vosaltres.

Aquest desè aniversari és una ocasió magnífica per donar-vos les gràcies a tots aquells que contribuïu amb la vostra feina, amb el vostre esperit i amb el vostre esforç en aquest projecte comú. Des del Govern ens comprometem a prioritzar i impulsar polítiques per continuar construint un país capdavanter en innovació i coneixement, forces tractores i imprescindibles de la nostra economia i dels nostre estat del benestar.

 

M. Hble. Sr. Carles Puigdemont
President de la Generalitat de Catalunya i president del Patronat de Biocat


2006- 2016, deu anys construint un ecosistema de salut innovador

Enguany hem de celebrar que Biocat compta amb 10 anys de trajectòria. Ha estat un temps marcat per la il·lusió, l’esforç, la maduració i l’ambició de créixer.

El repte comú ha estat transformar el coneixement i la tecnologia en creixement econòmic i, en definitiva, en impacte social. El treball en comú amb el suport de tots els agents de la BioRegió de Catalunya; juntament amb la visió de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona per oferir un pla estratègic que impulsi la BioRegió, han estat claus per aconseguir el desenvolupament i la consolidació de l’ecosistema de ciències de la vida i de la salut català.

2016 ha estat un any de celebració en el que Biocat ha continuat treballant, participant i coordinant diverses activitats i projectes en coherència amb els eixos principals que marquen la seva estratègia: Coneixement i Promoció del Sector, Emprenedoria i Creixement Empresarial i Valorització i Transferència de Coneixement.

S’han aconseguit fites importants, com la publicació de l’Informe Biocat, amb format i continguts innovadors respecte a passades edicions, o l’organització del Fòrum de la BioRegió, que ha ofert, per primer cop, un programa 100% internacional amb experiències d’èxit de col·laboració publicoprivada i amb presentacions de les futures tendències de la indústria en biomedicina, tecnologies mèdiques i digital health. Els més de 300 professionals que va aplegar la trobada consoliden el Fòrum com un dels principals esdeveniments sectorials a Catalunya.

També s’han reforçat les sinergies internacionals participant a diferents congressos i missions per afavorir la penetració de les nostres empreses i entitats a diversos mercats on tenen interessos comercials. Un exemple són la  participació a la BIO International Convention - fira americana de referència mundial del sector biotecnològic i farmacèutic - i la presència de Biocat en les missions de Boston i Japó. A banda, s’han enfortit vincles i compartit coneixement amb clústers estrangers mitjançant projectes com BioXclusters Plus o amb la visita a l’ecosistema de Boston.

En el marc de l’acceleració empresarial continuem posant molts esforços en el desenvolupament de talent innovador i l’emprenedoria en el sector de la salut a través del programa MOEBIO d·HEALTH Barcelona, que en la seva quarta edició ja ha vist néixer 3 noves start-ups i 6 nous projectes en salut. L’èxit de participació i el networking promogut per altres activitats com Health & Bio Team Dating Lessons Learned ens mouen a continuar impulsant aquest tipus de programes.  Una altra iniciativa que s’ha consolidat clarament són els debats científics internacionals B·Debate impulsats per Biocat i La Caixa, comptant a finals de 2016 amb 12.000 participants i 69 activitats organitzades.

Altres grans projectes que en 2016 ja són una realitat i estan mobilitzant recursos en benefici de la BioRegió són l’EIT Health o la Comunitat RIS3CAT NextHealth, dues de les grans apostes de Biocat per millorar l’ecosistema. En el primer cas Biocat ha jugat un rol important en la implantació de nous programes d’acceleració empresarial (des de la convocatòria d’ajudes econòmiques a projectes i start-ups fins a formació per a nous emprenedors). A la Comunitat RIS3CAT coordinada per Biocat hi participen més de 50 institucions (públiques i privades) i s’hi impulsen 5 grans projectes per donar resposta als principals reptes relacionats amb la salut a l'actualitat.

La posada en marxa d’aquestes i altres iniciatives han contribuït a que la BioRegió de Catalunya estigui cada cop més a prop d’altres ecosistemes de relleu internacional. Per això des d’aquí us felicitem i us animem a continuar treballant, com a mínim, deu anys més.

 

Dr. Albert Barberà

Director general de Biocat