Un Agent Estratègic en la Dinamització de l'Ecosistema de Salut

Biocat és un agent estratègic i catalitzador en la construcció de l'ecosistema català de ciències de la vida i de la salut. La seva missió és dinamitzar tots els stakeholders de la BioRegió (companyies, grups i entitats de recerca, hospitals i estructures de suport a la innovació) per transformar el coneixement i la tecnologia en creixement econòmic i impacte social.

Biocat va néixer el 2006 sota l’impuls de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per oferir un pla estratègic comú per a les biociències catalanes com a base de la nova economia basada en el coneixement i la innovació.

Constituïda com a fundació público-privada, Biocat aplega en els seus òrgans de govern representants de tots els estaments que configuren la BioRegió de Catalunya: empreses (biotecnològiques, farmacèutiques, tecnologies mèdiques i de serveis), administració, universitats, hospitals, centres i instituts de recerca, parcs científics i entitats de suport al sector.

Projecció internacional

Biocat dinamitza la BioRegió, l’ecosistema de ciències de la vida i la salut a Catalunya, per consolidar-lo i projectar-lo internacionalment. Amb les seves accions, Biocat actua com a soci de coneixement de l’Administració en el disseny de polítiques i programes per al sector; detecta grans tendències internacionals per preveure necessitats i oportunitats del sector abans, fins i tot, que es produeixin; facilita tant la col·laboració entre els agents de la BioRegió i entitats diverses de dins i fora de Catalunya, en l’àmbit estatal i internacional com l’accés de les empreses i les entitats de recerca als agents públics; i proposa solucions flexibles i innovadores als reptes del sector, amb qualitat i eficàcia.

Biocat es projecta cap al futur com una organització de referència internacional amb coneixement i capacitat financera per liderar grans projectes estratègics de país i donar servei als agents públics i privats del sector de les ciències de la vida i la salut.