Comunicant la BioRegió

Biocat treballa a diari de forma molt activa per facilitar l'accés dels professionals i el públic general a informació actualitzada i rellevant sobre el sector de les ciències de la vida i de la salut, amb especial atenció a les iniciatives de la BioRegió en recerca científica, innovació i emprenedoria.

L’activa presència de Biocat als mitjans de comunicació, webs i xarxes socials contribueixen a divulgar la tasca realitzada en el marc de la BioRegió en termes de desenvolupament econòmic i social entre la comunitat científica i empresarial, nacional i internacional, amb una audiència creixent en tots els canals.

El web de Biocat, que s’edita en català, castellà i anglès, ha rebut al 2016 un total de 176.877 visites de 103.104 usuaris únics, xifres que confirmen el seu paper d’aparador de referència del sector. En total s’han publicat al web de Biocat prop de 136 notícies, 21 entrevistes i 11 reportatges sobre l’actualitat del sector i més de 250 actes a l’agenda i s’han enviat 268 (30% més respecte el 2015) comunicacions electròniques sobre activitats d’interès a un col·lectiu de quasi 11.000 persones (el número de persones que reben el butlletí s’ha duplicat respecte el 2010, respecte el 2015 només ha incrementat un 7%), incloent 11 edicions de l’E-News mensual (trilingüe).

Per la seva banda el nou web de B·Debate, que ha començat a funcionar al setembre de 2016,  més orientat a la divulgació i al debat científic, ha superat les 26.600 visites,  un 5% més que al 2015. També s’han fet millores al web de la iniciativa formativa Moebio, que ara compta amb informació sobre els projectes i empreses sorgides del màster d·HEALTH Barcelona, i que manté les visites respecte el 2015 (més de 12.000).

El pla de millora de presència a xarxes socials ha permès incrementar en més d’un 20% l’audiència que segueix a Biocat a Twitter, Facebook i LinkedIn respecte el 2015. Els comptes de Twitter de Biocat en catalàcastellà i anglès sumaven a final del 2016 més de 12.300 usuaris, més de 14.400 si s’hi sumen els seguidors dels canals de Moebio i B·Debate a aquesta xarxa social. A més, a final de 2016 més de 4.400 persones seguien la pàgina de Biocat a LinkedIn, la xarxa professional amb més usuaris al món.

Durant el transcurs del 2016 Biocat ha tingut un ressò mediàtic de 124 articles en premsa escrita, 429 en premsa digital (9 dels quals internacionals) i 5 aparicions en Ràdio i Televisió. Des de Biocat s’està fent un esforç per tenir presència a mitjans internacionals i durant aquest any es va arribar a països com Estats Units, Regne Unit o Korea, entre d’altres.

Al novembre de 2016 Nature ha dedicat a Catalunya el suplement més gran publicat mai per la revista sobre una bioregió. La revista Nature, líder mundial en àmbits científics multidisciplinaris, ha publicat en el seu número del 24 de novembre un especial sobre Catalunya enfocat a les empreses i centres de recerca que busquen talent internacional. Sota el títol “Spotlight on Catalonia”, la prestigiosa publicació ha dedicat un total de 20 pàgines a la BioRegió. Biocat ha col·laborat amb ‘Nature’ en la difusió d’aquesta possibilitat de participació en aquesta iniciativa que ajuda a posicionar i visibilitzar els agents de la BioRegió de Catalunya internacionalment.

D’altra banda, al maig de 2016 s’ha publicat l’Informe Biocat 2015 que per primera vegada va estar presentat a través de la pàgina web interactiva informe.biocat.cat. Aquesta plataforma web inclou també una infografia que dóna una visió general de l’ecosistema de les ciències de la vida i de la salut de la BioRegió de Catalunya i resumeix les tendències del sector. 

La borsa de treball de Biocat també s’ha confirmat com un element de gran utilitat per als professionals, com demostren les més de 100.000 visites que va rebre durant 2016, any en què s’hi van publicar més de 557 ofertes específiques del sector, un 40% més que les publicades al 2015.

Nou portal Catalan Life Sciences: el directori de referència internacional

2016 ha vist néixer el nou portal internacional exclusiu del Directori de la BioRegió de Catalunya. Aquest portal ofereix accés al conjunt d’empreses i organitzacions que treballen en el camp de les ciències de la vida i la salut a Catalunya.

Cada fitxa del directori inclou la descripció de la companyia o entitat amb diferents categoritzacions segons el sector al qual pertany (biotec, farma, medtec, digital health, etc.), el subsector, dades del seu pipeline i del seu finançament.

La base de dades recull informació de més de 1.000 empreses i entitats i s’actualitza diàriament. És el resultat d'un acord entre Biocat i Venture Valuation, propietària de la base de dades internacional Biotechgate.

L’actualització permanent de dades i la vigilància del sector ha permès continuar ampliant durant 2016 el Directori de Biocat, Amb més de 873 registres d’empreses, aquest directori s’ha consolidat com la referència d’informació del sector de les ciències de la vida i de la salut a Catalunya. 

www.catalanlifesciences.com