Figures Clau en l’Impuls de la BioRegió

"Vam tenir el privilegi d'engegar Biocat precisament quan el sector de les ciències de la vida començava a consolidar-se com a clúster a Catalunya. Al llarg dels 8 anys com a directora general de Biocat (2007-2015), he pogut viure el dia a dia de magnífics emprenedors, participar en les grans iniciatives de país i contribuir, en la mesura que ens ha estat possible, a la construcció d'un sentit de comunitat a casa nostra. El principal actiu que m'emporto és conèixer de primera mà grans professionals que estan lluitant (i ho comencen a aconseguir) per tenir un impacte en aquest sector a nivell internacional." Montserrat Vendrell, Directora General Biocat (abril 2007 a setembre 2015).

“Durant els 4 anys que vaig tenir l’ honor de liderar Biocat, un dels objectius prioritaris, va ser posicionar Catalunya com un referent a Europa en el camp de les Biociències, i consolidar el Bioclúster de forma definitiva. Eren els temps inicials, calia finançament, posicionament, complicitats i molta empenta amb visió internacional. L’ equip extraordinari de persones de Biocat i la potencialitat i qualitat del nostre ecosistema varen fer la resta! Catalunya , és, a dia d’ avui, un referent el marc Europeu, com a pol atractiu de generació de coneixement i atracció d’ inversions en el camp de la Salut.” Manel Balcells, President de la Comissió Executiva Biocat (gener 2007 a febrer 2011).

“Si Biocat no existís, s’ hauria de crear. Des de els seus inicis Biocat ha estat una eina cabdal per consolidar, facilitar i potenciar el talent i les iniciatives en el camp de les ciències de la vida i de la  salut en l’ àmbit del nostre país. També un referent internacional, facilitant la transferència de coneixement i col·laborant en projectes de gran abast. Tot plegat gràcies a un excel·lent equip de professionals compromès i eficaç, que ha sabut adaptar-se als canvis i treballar amb visió de futur.” Joan Cornet, President de la Comissió Executiva Biocat (febrer 2006 a desembre 2006).