Informe Biocat 2015: l’anàlisi de referència del sector de les ciències de la vida i de la salut a Catalunya

La quarta edició de l’Informe Biocat ha presentat, un any més, les dades clau dels diferents agents de la BioRegió de Catalunya amb l’objectiu d’oferir una visió holística del sector de ciències de la vida i de la salut català i contribuir al seu posicionament internacional.

L’Informe analitza les fortaleses i els aspectes estratègics de la seva evolució, actualitza el finançament de les empreses i dels seus projectes i inclou articles d’experts internacionals i gràfics explicatius amb les principals magnituds. 

Novetats de l’edició 2015:

  • Inclusió per primer cop d’un capítol específic de tendències internacionals sectorials i de reptes globals per a la BioRegió de Catalunya.
  • Inclusió de tres capítols que reflecteixen l’enfocament tridimensional de l’àmbit d’actuació empresarial de Biocat (biofarma, tecnologies mèdiques i digital health), introduïts per reconeguts experts que analitzen temàtiques rellevants en el context sectorial actual (com el futur de la medicina, la inversió a la BioRegió, o la convergència de sectors, entre d’altres).
  • Inclusió per primer cop de 20 casos d’èxit d’empreses —en primera persona— per valorar la realitat empresarial i de recerca de l’ecosistema. 
  • Modernització de la publicació: format més visual i sintètic que el d’edicions precedents.
  • Publicació per primer cop, a banda del format pdf, d’una plataforma digital del document, responsive a qualsevol dispositiu, que permet compartir els capítols i seccions a través de xarxes socials.
  • Elaboració i difusió d’un vídeo animat amb les dades i els reptes principals que es contemplen a l’Informe. Inclusió d’una infografia resum de l’anàlisi global.
  • Publicació per primer cop de tres edicions separades en català, castellà i anglès el mateix dia de la presentació.
  • Edició d’un fulletó complementari amb les dades més rellevants de l’Informe (fulletó Impact Metrics).
  • Pla de difusió i campanya en entorn online al llarg de tot a l’any, per tal d’aconseguir l’impacte més gran possible en l’àmbit nacional i, específicament, en l’àmbit de les publicacions sectorials internacionals. 

Acte de presentació publica

El 19 de maig del 2016 es va presentar l'Informe Biocat 2015 durant un acte oficial presidit per Carles Puigdemont, president de la Generalitat,  que va congregar més de 200 polítics, empresaris i personalitats al Palau de la Generalitat. 

Albert Barberà, director general de Biocat, va presentar les principals dades i xifres de l’Informe, que ofereix una panoràmica general del conjunt del sector de les ciències de la vida i la salut a Catalunya, i en va comentar els subsectors (biotecnològic, farmacèutic, tecnologies mèdiques i digital health) i les organitzacions de recerca en detall, a la vegada que va fer una anàlisi exhaustiva de les dades econòmiques i de producció científica entre el 2013 i el 2015. 

La presentació va comptar també amb la participació d’Ella Korets-Smith, directora executiva de TO Health!, el clúster de ciències de la vida de la regió de Toronto, que va explicar quins són els factors d’èxit del model canadenc i va compartir les best practices que poden ser extrapolables a la realitat catalana. Segons Korets-Smith, un clúster d'èxit necessita un context apropiat, activitats interessants i bons recursos i habilitats. "Les activitats alineades amb les necessitats, els recursos i les bones condicions de negoci són clau per impulsar l'èxit de les iniciatives dels clústers", apunta Korets-Smith. La canadenca va subratllar també la importància del fet que totes les institucions involucrades estiguin alineades per tal d’assolir els objectius amb més rapidesa. Per finalitzar, Korets-Smith va recordar que encara hi ha molt d'espai per clústers forts com ara Biocat.

The BioRegion of Catalonia - Biocat Report 2015

 

La presentació de l'Informe Biocat, va reunir més de 200 professionals de l’àmbit empresarial, acadèmic i científic.

Albert Barberà, director general de Biocat, va presentar les xifres i dades principals de l’Informe

Malgrat el balanç positiu de la majoria d’indicadors, l’Informe Biocat evidencia reptes pendents. En primer lloc, l’alt nivell en la recerca no es tradueix en una alta valorització socioeconòmica. "Hi continua havent una desconnexió entre mercat i recerca, i un gap massa gran entre els nostres indicadors d’excel·lència científica i els d’innovació: la BioRegió no té un problema de ciència, té un problema de transferència", alerta Albert Barberà. Per exemple, entre el 2010 i el 2015 a Catalunya només es van generar 286 sol·licituds de patent prioritària en ciències de la vida i de la salut davant l’OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), el 17 % del total estatal.

D’altra banda, la inversió en R+D pública i privada a Catalunya va baixar quasi un 11 % entre el 2009 (any d’inflexió després d’una dècada d’increments constants) i el 2014. La despesa en R+D és d’un 1,47 % del PIB de Catalunya (dades del 2014), per sobre de la mitjana de l’Estat (1,23 %). Catalunya lidera la inversió en R+D en biotecnologia de l’Estat espanyol, amb una despesa global de 416 milions d’euros (28,7 % del total) (dades del 2014).  "És imprescindible augmentar el suport a la recerca bàsica i a la recerca clínica, i comptar amb la implicació del sector empresarial " reclama el director general de Biocat."Entre el 2002 i el 2013 la inversió pública respecte al PIB s’ha multiplicat per 1,7 mentre que la privada s’ha mantingut inalterada: aquesta tendència s’ha de revertir".

Finalment, tot i els èxits d’inversions del 2015, l’accés a capital continua sent un dels obstacles als quals s’enfronten les empreses catalanes. “Hem d’aconseguir vehicles de finançament per desenvolupar proof of concept; ampliar el pool d’inversors; atraure més capital privat internacional, i disposar dels mecanismes legals per incentivar una cultura de filantropia, entre d’altres", explica Albert Barberà. "Cal continuar treballant per adreçar aquests reptes, incidir en la transferència de tecnologia i el coneixement, així com en el suport a emprenedors i al creixement empresarial, perquè no només és necessari ajudar a emprendre, sinó també ajudar a les empreses a escalar.”

Carles Puigdemont, president de la Generalitat, amb Albert Barberà.