Posada en marxa de la comunitat NEXTHEALTH (RIS3CAT)

El juny del 2016, la Generalitat de Catalunya va fer públiques les primeres cinc Comunitats RIS3CAT —entre les quals hi havia la comunitat NEXTHEALTH, coordinada per Biocat— perquè executessin els seus respectius plans d’actuació en forma de projectes col·laboratius d’alt impacte en termes d’innovació.

Així, la comunitat NEXTHEALTH, formada per 22 empreses de diversos sectors i 35 agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació, es constituïa amb l’objectiu general de resoldre els reptes de salut dels ciutadans i millorar el sistema sanitari català, potenciar la col·laboració i competitivitat de les entitats participants i identificar i impulsar noves oportunitats de negoci i activitats emergents.

NEXTHEALTH inclou cinc projectes, liderats per la Universitat de Barcelonal’Hospital Sant Joan de DéuEurecat, l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia i l’Institut Guttmann  respectivament. El projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). 

El juny del 2016, Biocat va començar la tasca de coordinació i dinamització d’aquests cinc projectes:

1. ADVANCE CAT: Acceleradora per al desenvolupament de teràpies avançades a Catalunya

El projecte ADVANCE CAT, liderat per la Universitat de Barcelona, neix amb la voluntat de crear una acceleradora per al desenvolupament de teràpies avançades a Catalunya a partir de l’organització d’una xarxa catalana de centres involucrats en aquest tipus de teràpies. Així, es pretén innovar i avançar de forma ràpida des de la idea fins a l’aplicació clínica i/o a la producció industrial d’aquestes teràpies.

D’aquesta manera, es desenvoluparan les eines informàtiques adequades, les infraestructures complementàries necessàries a les ja existents i s’automatitzaran i protocol·litzaran els projectes i sistemes de producció.

Els principals reptes marcats per a aquest projecte són:

 • Anàlisi DAFO i CAME de les teràpies avançades a Catalunya.
 • Impuls d’una estructura organitzativa que faciliti tecnologies transversals.
 • Desenvolupament en fase clínica de diversos projectes innovadors en teràpies avançades que inclouen la teràpia cel·lular i gènica i l’enginyeria de teixits. Tot i que hi ha projectes en fase d’assaig clínic a Europa, ADVANCE CAT desenvoluparà tractaments que inclouen diferent tipus de cèl·lules pluripotents o somàtiques, modificacions genètiques, etc.

2. HL4.0: Hospital Líquid 4.0

L’Hospital Sant Joan de Déu lidera aquest projecte que pretén identificar i agregar totes les dades de salut generades dins i fora de l’hospital i explotar-les amb sistemes de big data i anàlisi. Així, es tindran en compte tant les dades clíniques, genòmiques, imatges biomèdiques o d’altres sistemes de l’hospital com ara les generades pel mateix pacient a través de comunitats de salut en línia, mHealth, etc.

A més, amb aquest projecte es vol assegurar la multicanalitat en el model d’atenció i la prestació de serveis. Es vol passar d’un model reactiu basat en "rebre i gestionar trucades" sense informació de l’interlocutor a un model de gestió proactiu que tingui en compte la salut dels pacients i la població que interactua amb l’hospital a través dels diferents canals de comunicació (telèfon, correu electrònic, xarxes socials, canals digitals, etc.).

 

Els membres de la comunitat NEXTHEALTH es van reunir diverses vegades durant el 2016.

3. NEXTCARE: Atenció personalitzada del malalt crònic en un marc de salut digital

Eurecat lidera el projecte NEXTCARE, que impulsa un nou model d’atenció personalitzada del malalt crònic basat en eines TIC. Aquesta proposta d’innovació de serveis de salut respon a tres objectius principals:

 • Desplegament regional de serveis d’atenció integrada per a malalts crònics amb un plantejament de medicina personalitzada.
 • Desenvolupament d’un banc de proves amb voluntat de lideratge internacional per a l’aplicació de TIC a nous serveis que generin valor en el Sistema Català de Salut.
 • Desenvolupament i monetització de nous productes i serveis que tinguin un bon nivell de transferibilitat a altres sistemes de salut i que contribueixin a enfortir el teixit industrial català.

4. AMMIC: Plataforma de desenvolupament de noves estratègies terapèutiques en malalties minoritàries (rares)

L’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT) lidera aquest projecte que busca avançar en el desenvolupament de nous fàrmacs per al tractament de malalties minoritàries, així com en estratègies terapèutiques comunes. Per això, es vol avançar tant en les etapes de descoberta de noves molècules com en les primeres etapes d’eficàcia en la clínica amb la finalitat de cobrir la necessitat terapèutica existent en aquestes malalties.

Aquest projecte permet desenvolupar les eines i estableix les bases d’un sistema consolidat en el descobriment i el desenvolupament de fàrmacs per a malalties minoritàries al nostre país.

5. INNOBRAIN: Noves tecnologies per a la innovació en rehabilitació i estimulació cognitiva

L’Institut Guttmann lidera el projecte INNOBRAIN, que vol consolidar i reforçar la competitivitat de la comunitat implicada en la plataforma d’estimulació cognitiva Guttmann, NeuroPersonal Trainer®, una iniciativa impulsada des de l’Institut Guttmann amb la col·laboració d’altres membres de l’Esfera UAB i altres socis estratègics.

Aquesta plataforma treballa l’estimulació i la rehabilitació cognitiva de persones amb deteriorament o dèficit cognitiu com a conseqüència d’una malaltia neurològica, psiquiàtrica, demències o trastorns del desenvolupament amb la voluntat de millorar els processos assistencials.

El principal objectiu del projecte és investigar sobre:

 • Estratègies d'interacció multitouch per optimitzar la interacció persona-ordinador.
 • Tecnologies d'intel·ligència artificial.
 • Tecnologies de vídeo interactiu.
 • Estratègies de monitoratge de la rehabilitació i de l'estimulació cognitiva amb EEG.
 • Estratègies de monitoratge de l'expressió emocional mitjançant visió artificial.